Stemvorming voor mensen met stem- en spraakklachten.
Voor mensen die beter en mooier willen klinken.
Voor sprekers, leerkrachten, acteurs, zangers, verhalenvertellers,
begeleiders, regisseurs, stemliefhebbers,..... iedereen.

 

Stemmen spreken

Een groot deel van de inhoud van wat we zeggen wordt bepaald door onze stem en onze manier van spreken. Vaak nog meer dan de woorden die we gebruiken spelen ze een niet te onderschatten rol bij een goede overdracht van het gesprokene.

Iedereen kent wel momenten waarbij het stemgeluid niet meewerkt aan wat we willen zeggen. We spreken dan te zacht of juist te nadrukkelijk, te zakelijk, te weinig expressief, te emotioneel, of onverstaanbaar. Luisteraars kunnen daardoor op het verkeerde been gezet worden. De stemklank of de spraak gaat misschien ten koste van de gewenste aandacht en leidt af. Je stemgebruik kan jezelf storen en pijnklachten geven.

Een natuurlijk stemgeluid doet elke spreker en luisteraar goed en is prettig om naar te luisteren. Iemand die zijn stem goed gebruikt heeft meer zeggingskracht.

Het opzoeken van de harmonie tussen energie, adem, stem en spreken, helpt ons om die natuurlijkheid te vinden. Maar ook door te spelen met de disharmonie doen we nieuwe ontdekkingen en breiden we onze mogelijkheden uit : bijvoorbeeld door te experimenteren met houdingen die de tekst inhoudelijk lijken tegen te spreken of door een hoge energie te combineren met zachte luie spraak.
Het werken aan de stemexpressie kan een bron van inspiratie zijn.

 

Aanbod

 1. Stemklachten onderzoeken en aanpakken.
 2. Verbetering van de expressie in de stem en het spreken,
  door te werken aan:
  - Presentatie
  - Tekstzegging
  - Emotie in/uit de stem en het spreken
  - Lichaamstaal
  - Spel
 3. Werken aan de verstaanbaarheid.
 4. Ontwikkelen van de zangstem.
 5. Ontwikkelen van inzicht met het doel stem- en spraakverbeterende adviezen te kunnen geven aan derden,
  d.m.v. het leren opmerken van nuances en oorzakelijke verbanden te leggen.

We zoeken via een individueel onderzoek (ook binnen groepen) naar de harmonie en disharmonie van energie, stemgeluid en adem.
Door lichaamswerk en verbeeldingsopdrachten worden begrippen als doorstroming en aarden concreet en hanteerbaar gemaakt.
Inzicht in het eigen geproduceerde geluid wordt ontwikkeld door fysieke en emotionele aspecten, die bepalend zijn voor de stemklank, te laten ervaren en te observeren.

Het doel om de stem en het spreken natuurlijker, levendiger en klachtenvrij te kunnen inzetten staat centraal.

Hoewel in bijna alle oefeningen de meeste stembepalende factoren geïntegreerd aan bod komen, zullen afhankelijk van het doel van de stemvorming of de samenstelling van een groep de aandachtspunten binnen een training variëren.


 

Individuele lessen

In de individuele stemtraining zoeken we (jij en ik) naar het evenwicht tussen de stemklank en de energie. Om dat te bereiken zet ik verschillende oefeningen in op het gebied van beweging, ontspanning, ademhaling, spel, spraak en zang. In het gezamenlijk onderzoek naar wat je stem nodig heeft en naar wat jou het beste ligt, bepalen we welke oefeningen het accent gaan krijgen. Het ervaren van het evenwicht tussen stem en energie leidt tot groei van het stembewustzijn. Het geeft inzicht in welke factoren de stem en het spreken beïnvloeden en maakt je daardoor beter in staat de stem te openen, klachtenvrij te gebruiken, te reguleren en er mee te spelen. Kortom, zo te gebruiken dat jouw geluid past bij jou (of jouw rol) en het gesprokene.


Groepslessen

In veel gevallen is stemtraining in groepen een meerwaarde. Bij voorkeur werk ik in kleine groepjes van maximaal 6 mensen bij wie het doel nagenoeg overeen komt. Het luisteren naar en oefenen met elkaar maken het mogelijk ook van je medecursisten te leren.

Binnen een groep is veel ruimte voor individuele aandacht (zie individuele lessen). De aanwijzingen voor de een kunnen zeer verhelderend zijn voor de ander. Bovendien is het spreken en zingen voor en met anderen een oefening op zich.

Meestal vraag ik een korte tekst en/of lied bij de hand te hebben waarmee kan worden ‘gespeeld’.

Voor mensen die zelf met stemmen van anderen werken (regisseurs, begeleiders presentatietechniek, e.a.) is gebleken dat deze individuele manier van werken binnen een kleine groep veel te bieden heeft. Het observeren van de benadering van de diverse spraak- en stemproblemen geeft vaak houvast in het eigen werk waarbij stemvorming een rol speelt.

 

Ineke Broekkamp

Door mijn ruime ervaring heb ik een manier van werken ontwikkeld die direct en meestal doeltreffend de aspecten in de stem en het spreken behandelt die belangrijk (blijken te) zijn.
Deze werkervaring heb ik opgebouwd als:

 • stemdocent in het theatervak, (o.a. 17 jaar bij ArtEZ aan de opleiding voor Theaterdocent, aan de opleiding voor Dramatherapie Nijmegen, aan de Amateurtheaterschool Nijmegen, Cultureel Centrum De Lindenberg Nijmegen,..):
 • stemcoach / stemtherapeut van mensen die mij om diverse redenen benaderden (heden)
 • coach audioproductie van voorlezers aan mensen met een leesbeperking bij Dedicon in Grave
 • kwaliteitsgeregistreerd logopedist (www.kwaliteitsregisterparamedici.nl) in mijn Praktijk voor Stem en Spreken (heden)
Als ik denk dat stemvorming voor jou, om jouw doel te bereiken, niet het juiste is, dan zal ik eventuele alternatieven met je bespreken.Kosten en Plaats

De werkruimte is in Nijmegen, wijk Bottendaal, nabij het Centraal Station, op De Ruyterstraat 17.
Het lesgeld is € 80,- per uur.
Mensen met klachten kunnen na verwijzing van een arts de kosten vergoed krijgen bij de Zorgverzekeraar
.

Het werken in groepen is in diverse ruimten en plaatsen mogelijk.
De kosten worden in overleg bepaald. Deze zijn afhankelijk van de groepsgrootte, de eventueel te huren locatie, de reisafstand e.d.


Contact

Wil je me spreken:  06 40969663
of mailen: inekebroekkamp@live.nl